I. Информативни

1. Тези общи условия определят отношенията между FaceComo.com и ползвателите на неговата услуга.

2. Всеки закупил услуга от компанията, се задължава да приеме тези общи условия. Те не подлежат на коментар и е редно да бъдат стриктно спазвани от двете страни.

3. FaceComo.com от своя страна има право да допълва и изменя тези общи условия, в случай на необходимост. Компанията е задължена да уведоми ползвателите на нейната услуга, при наличието на по-съществени промени в тях.

II. Услуга

1. Всеки може да поръча услуга от FaceComo.com, като за целта използва предвидената за това страница.

2. FaceComo.com ще получи направената поръчка и е длъжен да изпрати отговор в рамките на 3 работни дни.

3. Плащанията за услугата се извършват предварително, още преди компанията да започне работа.

4. След като услугата бъде заплатена, компанията е длъжна да изпрати нов отговор в рамките на 3 работни дни.

5. Ползвателят на услугата е длъжен да съдейства на компанията през целия период. Ако той откаже това, тя има право да прекрати услугата, без да е задължена да му връща вече заплатената сума.

6. След като услугата бъде доставена успешно, компанията е длъжна да изпрати финален отчет на ползвателя и да го уведоми, че нейния ангажимент вече е приключил.

III. Допълнителни

1. Допълните условия могат да бъдат договорени в хода на самата услуга.